INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 15/10/2013.

Sử dụng tất hầu hết tất cả các chỉ báo kỹ thuật cho giá Vàng trên biểu đồ Ngày, chúng tôi có được kết quả như dưới đây:


(Images 01: Biểu đồ giá Vàng theo ngày)

 
(Images 02: Tổng kết xu hướng giá Vàng tại thời điểm 10AM theo giờ Hà Nội)


(Images 03: Diễn giải tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật)

Tổng kết: Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 15/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.

Investing.com