Chỉ số kinh tế nói về sức sản xuất (Phần 1) – Philly Fed Manufacturing Index

Chỉ số kinh tế nói về sức sản xuất (Phần 1) – Philly Fed Manufacturing Index


Philly Fed Manufacturing Index – Philadelphia Fed Index – Business Outlook Survey là chỉ số được xây dựng bởi Federal Reserve Bank of Philadelphia dựa trên khảo sát khoảng 250 nhà sản xuất nằm trên bang Philadelpha, New Jersey và Delaware. Các công ty được điều tra về điều kiện kinh doanh nói chung và được điều tra theo nhiều cách khác nhau.

Chỉ số này cho chúng ta biết nền kinh tế đang tăng trưởng hay bị thu hẹp thể hiện qua kết quả chỉ số là dương hay âm. Nếu chỉ số này lớn hơn không đồng nghĩa với nền kinh tế đang tăng trưởng, các nhà sản xuất đang trong xu hướng mở rộng sản xuất, điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp đang tốt. Ngược lại chỉ số này nhỏ hơn không thì điều kiện kinh doanh đang xấu. Do đó chỉ số này được các nhà đầu tư coi như một thước đo cho sức khỏe của nền kinh tế.

Chỉ số này được đưa ra vào ngày thứ 5 tuần thứ 3 trong tháng để đưa ra báo cáo của tháng trước đó.

Kết quả chỉ số này tác động rất mạnh trên thị trường ngoại tệ, thị trường chứng khoán và cả thị trường kim loại quý. Nếu chỉ số dương, thì đồng US Dollar sẽ tăng so với hầu hết các đồng tiền khác và sẽ tác động rất tiêu cực đến giá kim loại quý trong đó có Vàng và Bạc. Ngược lại chỉ số này âm thì sẽ làm đồng US Dollar giảm so với các ngoại tệ khác và sẽ tác động rất tích cực đến giá kim loại quý.

Ban tư vấn vàng