DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯƠNG CHI
Số 2 Ngô Gia Tự, Trần Phú, Bắc Giang
ĐT: 84 912 422 660
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TUẤN VINH
Số 115-117 Quang Trung, Phường Trần Phú,
TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐT: 84 240 3854 843   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết