INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 17/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 17/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
TUVANVANG: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 16/10/2013.
Hôm nay ngày 16/10/2013, thị trường tài chính có rất ít thông tin đủ sức tác động mạnh đến thị trường kim loại quý. Do vậy chúng tôi hy vọng giá Vàng hôm nay sẽ chủ yếu đi theo Phân tích kỹ thuật.
Xem chi tiết
INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 16/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 16/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 15/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 15/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
TUVANVANG: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 11/10/2013.
Theo phân tích kỹ thuật ở phần trên, hôm nay chúng tôi dự đoán Vàng sẽ biến động tương đối mạnh (thông thường ngày thứ 6 cuối tuàn Vàng hay biến động mạnh). Chúng tôi có cập nhật 1 lệnh giao dịch theo tuần và thêm mới một lệnh giao...
Xem chi tiết
INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 11/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 11/10/2013, tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
VIETNAMGOLD: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 10/10/2013
- Xu thế dài hạn =  TRUNG LẬP, đóng cửa tháng trên 1490 – 1526 đưa giá về xu thế TĂNG dài hạn. - Trung hạn = GIẢM, đóng cửa trên 1496 – 1529 tạm thời đưa giá về TRUNG LẬP. - Ngắn hạn =  GIẢM, đóng cửa trên 1338 đưa giá về TRUNG LẬP...
Xem chi tiết
INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 10/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 10/10/2013, tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
VIETNAMGOLD: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 09/10/2013
- Xu thế dài hạn =  TRUNG LẬP, đóng cửa tháng trên 1490 – 1526 đưa giá về xu thế TĂNG dài hạn. - Trung hạn = GIẢM, đóng cửa trên 1496 – 1529 tạm thời đưa giá về TRUNG LẬP. - Ngắn hạn =  GIẢM, đóng cửa trên 1338 đưa giá về TRUNG LẬP...
Xem chi tiết
TUVANVANG: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 09/10/2013.
Theo phân tích cơ bản cũng như kỹ thuật ở phần trên, hôm nay chúng tôi dự đoán Vàng sẽ biến động tương đối mạnh, do vậy việc kích hoạt các lệnh STOP như ở dưới đây sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều so với các lệnh LIMIT:
Xem chi tiết
INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "SELL" ngày 09/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 09/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
OILNGOLD: Khuyến cáo đứng ngoài thị trường phiên giao dịch hôm nay tức 08/10/2013
Vàng hôm qua đã tăng lên để test lại đường kháng cự xu hướng giảm. Nếu giá Vàng xuyên thủng được đường kháng cự này thì một xu hướng rõ nét mới được hình thành, ngược lại thì Vàng vẫn sé tiếp tục nằm trong xu hướng giảm. Dưới đây là...
Xem chi tiết
TUVANVANG: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 08/10/2013
Theo phân tích kỹ thuật ở phía trên, chúng tôi hôm nay hy vọng giá Vàng sẽ BREAK-OUT đường kênh xu hướng cản, do vậy chúng tôi sẽ kích hoạt một lệnh MUA như ở dưới đây:
Xem chi tiết
TUVANVANG: Phân tích nhận định thị trường Vàng ngày 07/10/2013
Theo phân tích kỹ thuật ở phía trên, chúng tôi nhìn nhận xu hướng chính cho tuần này là xu hướng tăng, do vậy chúng tôi sẽ chủ yếu kích hoạt các lệnh MUA như ở dưới đây:
Xem chi tiết
KITCO: Khảo sát xu hướng giá Vàng tuần từ 7/10 đến 11/10/2013
Như vậy tỷ lệ những người tham gia phỏng vấn nhìn nhận giá Vàng tăng chiếm tỷ lệ 47.62 %, những người nhìn nhận giá Vàng giảm chiến tỷ lệ 28.57% và còn lại 23.81% những người nhìn nhận giá Vàng sẽ đi ngang. Những người được Kitco...
Xem chi tiết   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết