INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "SELL" ngày 09/10/2013.

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Sử dụng tất hầu hết tất cả các chỉ báo kỹ thuật cho giá Vàng trên biểu đồ Ngày, chúng tôi có được kết quả như dưới đây:


(Images 01: Biểu đồ giá Vàng theo ngày)


(Images 02: Tổng kết xu hướng giá Vàng tại thời điểm 10AM theo giờ Hà Nội)


(Images 03: Diễn giải tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật)

Tổng kết: Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 09/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.

Investing.com

Cập nhật: 10/10/2013 11:04 AM
Lên trên   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết