CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2015
Chương trình Đào tạo nghiệp vụ và Tư vấn Đầu tư vàng 2015 là chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ cho các nhà đầu tư kiến thức cùng kỹ năng cần thiết khi tham gia đầu tư trên thị trường vàng vật chất. Chương trình nhận được sự tham...
Xem chi tiết
Khoá huấn luyện đầu tư Vàng chuyên nghiệp - GOLD TRADING BOOTCAMP
“Gold Trading Boot Camp 2015 - Trại huấn luyện Đầu tư vàng Chuyên nghiệp 2015” là Chương trình Đào tạo về Nghiệp vụ Đầu tư và Kinh doanh vàng giúp các chủ tiệm vàng, nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức đang có ý định khởi nghiệp xây dựng...
Xem chi tiết
Hội thảo : Làm thế nào để đầu tư thành công trên thị trường Vàng
Bí quyết xây dựng KẾ HOACHJ KINH DOANH và tạo ra LỢI NHUẬN BỀN VỮNG trên thị trường Vàng
Xem chi tiết   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết