CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM - Chi nhánh Nghệ An

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Số 12 TECCO, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84) 38 890 5595, Fax:  (84) 38 868 8998
Giờ làm việc: 8.00-17.00


                                                                                                                 


  

                       

 
Cập nhật: 26/01/2015 04:34 PM
Lên trên   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết