CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI SƠN

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

TRỤ SỞ

88 Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
ĐT: 84 904 346 761


 

Cập nhật: 09/02/2015 04:13 PM
Lên trên   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết