Khảo sát Kitco: Wall Street và Main Street mong vàng tiếp tục tăng trở lại
Wall Street và Main Street cho rằng vàng sẽ tăng trở lại vào tuần này, với sự suy yếu của đồng USD Mỹ tiềm năng là yếu tố được trích dẫn nhiều nhất trong số các nhà giao dịch và các nhà phân tích
Xem chi tiết
LỜI GIỚI THIỆU TƯ VẤN VÀNG
Sau nhiều năm nghiên cứu, theo dõi và phỏng vấn các nhà đầu tư Vàng tại Việt Nam, chúng tôi thấy được hầu hết các nhà đầu tư Việt Nam không được trang bị kiến thức tài chính vững vàng và rất thích đầu tư ngắn hạn (đầu cơ) trên thị...
Xem chi tiết   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết