CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM - Chi nhánh Hải Phòng
Tầng 2, số 61 Cầu Đất, P. Cầu Đất,
Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
ĐT: (84)  31 384 4624
Công ty CP đầu tư kinh doanh VNG
Tầng 7, Tòa nhà Tam Bạc, Số 184 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
 Điện thoại: (84-31) 6 297 999 Hotline: 0946 856 796



   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết