INVESTING: Phân tích kỹ thuật cho tín hiệu "STRONG SELL" ngày 15/10/2013.
Vậy trong phiên giao dịch ngày hôm nay tức 15/10/2013, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu BÁN, do vậy INVESTING khuyến cáo chỉ nên canh BÁN trong phiên hôm nay.
Xem chi tiết
Chỉ số kinh tế nói về thị trường lao động (Phần I) - Unemployment Claims
Unemployment Claims: là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được tổng hợp trên cơ sở hàng tuần. Đây là báo cáo được đưa ra bởi Bộ Lao động Mỹ - U.S. Department of Labor vào lúc 08:30 EDT ngày thứ 5 hàng tuần, và đây cũng là một chỉ...
Xem chi tiết
Chỉ số kinh tế nói về dòng tiền (Phần I) - Trade Balance
Trade Balance – Cán cân thương mại: Chỉ sự đo lường về chênh lệch giữa tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu và tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của một quốc gia. Nếu Cán cân thương mại dương điều này chính là sự thặng...
Xem chi tiết   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết