BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN TƯ VẤN VÀNG
Địa chỉ: Tầng 4 -5 Tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3577 2269| Fax: (04) 35 77 2279
Contact: minhnh@vietnamgoldcorp.com   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết