CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Số 115 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình,
Q.1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84)  8 3915 3648, Fax:  (84)  8 3915 3649
Giờ làm việc: 8.00-17.00

                                                                                                           


   

                            
Cập nhật: 26/01/2015 04:40 PM
Lên trên   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết