( * ) Thông tin bắt buộc
*
Email đã có người sử dụng!
Email không đúng định dạng!
Bạn có thể dùng email này!
*
Bạn cần để lại số điện thoại!
*
Password phải chứa nhiều hơn 3 kí tự!
Password hợp lệ!
*
Password xác nhận không trùng khớp!
Xác nhận password hợp lệ!
Thành viên dự bị (Miễn phí Chiến lược Giao dịch 1 tuần)
Vàng: Được nhận Phân tích Nhận định Thị trường vàng theo tuần, Chiến lược giao dịch vàng theo ngày - tuần của “Tư vấn vàng” và các Tổ chức khác qua SMS, E-mail, xem trực tiếp trên website.
Thành viên chính thức
Vàng: Được nhận Phân tích Nhận định Thị trường vàng theo ngày - tuần của “Tư vấn vàng” và các Tổ chức khác qua SMS, E-mail, xem trực tiếp trên website. (Mức phí 100.000 VNĐ/ tháng).
Kim Cương: Được nhận Phân tích Nhận định Thị trường vàng theo tuần, Chiến lược giao dịch vàng theo ngày - tuần của “Tư vấn vàng” và các Tổ chức khác qua SMS, E-mail, xem trực tiếp trên website. Hỗ trợ khẩn cấp qua Điện thoại. Giảm 30% tất cả các khóa học của VietnamGold. (Mức phí 300.000 VNĐ/ tháng).   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết