Tông kết chiến lược tháng 01/2015

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Thời gian     

 

                        Điểm giao dịch mua bán                  

 

Trạng thái  
 giao dịch   

 
 Lãi/lỗ    (Pips)    
 05-09/01/2015


Bán 1219/ dừng lỗ 1223/ chốt lời 1210,1202,1194

Mua 1156/ dừng lỗ 1152/ chốt lời 1166,1172,1180              

 CL bán 1219 
 TP tại 1210

+900 


 19-23/01/2015


Bán 1339,1340/ dừng lỗ 1347/ chốt lời 1327,1318,1306


         N/a  
             N/a


 
 26-30/01/2015

Mua 1254,1256/ dừng lỗ 1251/ chốt lời 1265,1273,1286
 CL mua 1254 
 TP tại 1286
          +3200
 
 28/01/2015

Mua 1297/ dừng lỗ 1291/ chốt lời 1305,1313,1319         N/a
             N/a

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH:

- Giá xác định điểm giao dịch theo chiến lược là giá trên website Tư vấn vàng (gọi tắt là TVV).

- Chiến lược chỉ sử dụng 01 lần khi giá thị trường lần đầu tiên khớp lệnh mua (hoặc bán) và sau đó khớp lệnh chốt lời (hoặc dừng lỗ). Nếu giá lại quay lại điểm mua (hoặc bán) lần nữa theo chiến lược thì không tiếp tục vào lệnh.

- Chiến lược được duy trì khi giá thị trường đã khớp lệnh mua (hoặc bán) cho đến khi khớp lệnh chốt lời (hoặc dừng lỗ) kể cả  sang các ngày hôm sau (trừ khi TVV có chiến lược tư vấn update cho điểm đóng lệnh).

- Khi giá thị trường không khớp lệnh theo chiến lược trong ngày thì được coi là chiến lược chưa thực hiện được. Ngày hôm sau, TVV có chiến lược tư vấn mới.

- Khi giá thị trường không khớp lệnh theo chiến lược trong tuần thì được coi là chiến lược chưa thực hiện được. Tuần sau, TVV có chiến lược mới.

1.   Sử dụng chiến lược với lệnh mua:

Chiến lược

Vùng mua

Điểm dừng lỗ

Điểm chốt lời 1

Điểm chốt lời 2

Điểm đặt lệnh

+ 1USD

+ 0 USD

- 0,5 USD

- 0,5 USD

Ví dụ chiến lược ngày 1/8

1602

1598

1609


Điểm đặt lệnh

≤1603

1598

≥1608,5


1.    Sử dụng chiến lược với lệnh bán:

Chiến lược

Vùng bán

Điểm dừng lỗ

Điểm chốt lời 1

Điểm chốt lời 2

Điểm đặt lệnh

-  1USD

+ 0 USD

+ 0,5 USD

+ 0,5 USD

Ví dụ chiến lược ngày 1/8

1617

1620

1611

1605

Điểm đặt lệnh

≥1616

1620

≤1611,5

≤1605,5

                                                                                                       

  TƯ VẤN VÀNG


Cập nhật: 19/03/2015 10:13 AM
Lên trên   
Thời gian
Lợi nhuận Chi tiết
Tháng 11-2014 + 6300 Pips Chi tiết
Tháng 12-2014 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 01-2015 + 4100 Pips Chi tiết
Tháng 02-2015 + 1900 Pips Chi tiết
Tháng 03-2015 + 2100 PipsChi tiết
Tháng 04-2015 + 1600 Pips Chi tiết
Tháng 05-2015 + 1950 Pips Chi tiết
Tháng 06-2015 - 70 Pips Chi tiết
Tháng 07-2015 - 120 Pips Chi tiết
Tháng 08-2015 Total Profit Chi tiết
Tháng 09-2015 Total Profit Chi tiết